Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru că ați ales produsele PYNBOOKING.

Noi suntem S.C. PYNBOOKING NET SRL, cu sediul în București, Bulevardul Decebal nr.12, Sector 3, CUI 32956788, J403490/2014 și dezvoltăm produse software pentru gestiunea unităților de cazare și a restaurantelor, cafenelelor, teraselor etc.
Definiții
În documentul acesta, pentru precizie, vom folosi următorii termeni (cu însemnătatea lor):
Produse – termen generic pentru software, abonamente și suport tehnic.
Utilizator – cel care a achiziționat unul sau mai multe dintre produsele noastre, pentru uz propriu. Acesta poate fi o unitate de cazare, un restaurant, o cafenea etc.
Afiliați/revânzători – părțile terțe care au dreptul prin contract să promoveze și să comercializeze produsele noastre și/sau să ofere suport.
Software – produsele dezvoltate de PYNBOOKING, actualizările și interfața lor. Termenul „software” include și documentația necesară, cum ar fi manualul de utilizator, resursele interne etc, publicată online de noi și care suferă actualizări periodice.
Licență – dreptul personal, non-exclusiv, care nu poate fi sub-licențiat, de a folosi software-ul.
Abonament – achiziționarea unei licențe și/sau acces la suport tehnic în condițiile standard.
Acord cu utilizatorul final – acordul individual încheiat între utilizator (hotel, restaurant etc.) și PYNBOOKING, acord care garantează un abonament în termeni diferiți de cei publicați pe website-ul nostru.
Perioada - se referă la perioada pentru care este încheiat Abonamentul și/sau Acordul cu utilizatorul final.
Suport – fiecare dintre și toate serviciile furnizate de noi sau de afiliații noștri Utilizatorului (hotel, restaurant etc.), personal sau pe cale electronică, cu privire la software-ul nostru, incluzând, dar fără să se limiteze la: instrucțiuni, mentenanță, remediere a defecțiunilor, materiale video explicative, articole despre produs, asistență online sau telefonică, documente informative. Termenii pentru suport – termenii și condițiile pentru furnizarea de servicii de suport pentru produsele PYNBOOKING, incluzând implementarea inițială a software-ului, care sunt publicate pe site-ul nostru și care sunt supuse actualizărilor periodice.
Site-ul nostru – publicat și poate fi accesat la adresa www.pyn.ro.
Folosind Produsele noastre, Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) își dau acordul pentru prezentul document. Pe tine, ca utilizator, te rugăm să-l citești cu mare atenție și să vizitezi pagina periodic, pentru că putem face actualizări oricând. Dacă Produsele noastre sunt folosite în contul unei companii sau al altei entități legale, se presupune că acea companie sau entitate acceptă Termenii și condițiile.
Folosind Produsele noastre, Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) se angajează să o facă în scopurile prevăzute și ne exonerează pe noi, angajații și agenții noștri, de orice responsabilitate care derivă din folosirea neconformă sau din încălcarea acestor Termeni și condiții.
Anumite produse sau caracteristici ale lor pot necesita acceptarea unor termeni adiționali. Când situația o cere, aceștia vor fi aduși la cunoștința Utilizatorilor. Termenii adiționali vor fi parte integrantă a acestor Termeni, reciproca fiind și ea valabilă. În cazul în care există contradicții între Termenii de aici și termenii adiționali, cei adiționali vor prevala.
Conturi, abonamente, funcționalități, cerințe și acordul cu utilizatorul final
Abonarea la Produsele noastre necesită înregistrarea cu un cont. Fiecare abonament oferă acces la Produsele noastre pentru o perioadă limitată.
Este exclusă folosirea Produselor fără un abonament valid. Accesarea datelor înregistrate nu este posibilă după expirarea Abonamentului.
Abonamentul definește modul în care Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) folosesc produsele noastre. Detaliile sunt disponibile pe site. Utilizatorii pot folosi software-ul nostru doar în scopul dat de Licența acordată. Unele dintre funcționalitățile produsului nostru, descrise pe site, pot să nu fie disponibile în cadrul Abonamentului ales de Utilizator. Funcționalitățile sunt definite în contul Utilizatorului. Dacă Utilizatorul (hotelul, restaurantul etc.) dorește să adauge sau să renunțe la unele funcționalități, va anula abonamentul în vigoare și va opta pentru unul diferit.
La expirarea abonamentului, Utilizatorul îl poate reînnoi în formă identică sau poate opta pentru unul diferit.
Abonamentul va fi reînnoit în mod automat numai dacă Utilizatorul și-a dat acordul pentru asta în contul de utilizator.
Utilizatorii (hotel, restaurant etc.) au dreptul de a folosi software-ul nostru numai prin interfața de utilizator și prin interfețe API de schimb de date și urmărind instrucțiunile și politicile noastre. Nu poți folosi software-ul în moduri nepermise de lege. În caz contrar, ne rezervăm dreptul să suspendăm sau să încheiem furnizarea produselor noastre, iar Utilizatorul este cel care își asumă răspunderea în fața autorităților sau terțelor părți.
Modificarea și anularea abonamentelor în vigoare
PYNBOOKING lucrează încontinuu la îmbunătățirea produselor sale. De aceea, ne rezervăm dreptul de a introduce sau de a modifica abonamentele actuale, incluzând licența și condițiile de suport. Orice modificare va fi anunțată în scris.
Dacă modificăm un abonament care a fost oferit gratuit, termenii și limitele de suport actualizate vor intra în vigoare imediat. Dacă modificăm un abonament plătit, Termenii și limitele de Suport actualizate vor intra în vigoare la expirarea Abonamentului actual sau a Acordului de utilizator final. Dacă nu ești de acord cu modificările suferite de Termeni și condiții, poți alege un alt tip de Abonament după ce expiră cel în vigoare sau poți înceta utilizarea Produselor noastre.
Poți renunța în orice moment la folosirea Produselor noastre. În cazul acesta, indiferent de Abonament, nu vom rambursa sumele achitate, nici parțial, nici total. Ne rezervăm dreptul de a stoca în continuare conținutul de pe contul Utilizatorului, inclusiv informațiile furnizate, pentru o perioadă nelimitată de timp, fără să oferim acces la aceste informații angajaților noștri neautorizați sau unor terțe părți.
În situația în care vei folosi în mod neregulamentar software-ul nostru și ai fost notificat în această privință, dar nu ai luat nicio măsură, continuând utilizarea neregulamentară, sau în situația în care trimiți un volum mare de cereri de pe ip-ul/contul tău de utilizator, ne vom considera îndreptățiți să suspendăm sau să stopăm furnizarea Produselor noastre.
Drepturi de autor
PYNBOOKING SRL este deținătorul exclusiv al drepturilor de autor asupra Produselor și/sau Software-ului PYNBOOKING. În ceea ce privește alte date, care pot fi găsite pe web-site-ul nostru sau în software-ul nostru, și acestea pot fi protejate de drepturile de autor și ne aparțin nouă, afiliaților noștri sau unor terțe părți.
Folosind Produsele noastre, Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) nu vor dobândi titlul de proprietate intelectuală asupra Produselor noastre, nici nu vor avea dreptul să utilizeze conținutul sau informațiile din ele pentru alt scop decât acela prevăzut în Abonament.
Atunci când o componentă a Software-ului și/sau Produselor nu este proprietatea noastră exclusivă, garantăm că avem legitimitatea necesară pentru a distribui respectivul software și/sau produs, inclusiv, pe aceea de a oferi Abonamente și/sau Acordul cu utilizatorul final și vom continua s-o avem pe durata Abonamentului și/sau Acordului cu utilizatorul final.
Contractarea unui Abonament nu ne împiedică și nici nu ne limitează în a oferi Abonamente sau Licențe unor terțe părți. Acesta rămâne dreptul nostru exclusiv.
Apărarea dreptului de proprietate intelectuală ne este permisă prin orice fel de mijloace tehnice sau de altă natură, incluzând dezactivarea Abonamentului și blocarea cererilor venite de pe ip-ul unui Utilizator (hotel, restaurant etc.) în cazul unei utilizări neconforme repetate.
Modificarea produsului
Folosind software-ul nostru, accepți și înțelegi faptul că a fost dezvoltat drept un produs de serie, de uz general, și nu pentru un utilizator în mod special. Software-ul este distribuit sub marca PYNBOOKING.
Lucrăm încontinuu la îmbunătățirea serviciilor noastre și ne rezervăm dreptul de a adăuga, modifica, elimina anumite funcționalități din Produs oricând considerăm necesar. Totuși, deși apreciem mereu sugestiile tale, nu suntem obligați să implementăm schimbările sugerate. Dacă vom decide furnizarea unei anumite funcționalități, te vom notifica în prealabil, în termen rezonabil. Modificările aduse Produselor rămân dreptul exclusiv PYNBOOKING.
Dacă ne transmiți opinii sau sugestii referitoare la produsele noastre ca întreg, le putem folosi fără ca prin aceasta să avem vreo obligație financiară sau de altă natură față de tine. Avem dreptul să folosim opiniile, cerințele și alte idei sau recomandări de îmbunătățire a funcționalităților Produselor. În aceste cazuri,
Utilizatorii nu sunt îndreptățiți la niciun fel de compensații financiare, nici la drepturi de autor.
Actualizările Produselor
Vom modifica și actualiza periodic Produsele, lansând noi versiuni. Vom rula aceste noi versiuni utilizând mijloace tehnice proprii, iar la viitoarea conectare în cont, va fi disponibilă ultima versiune a Produselor. Actualizarea Software-ului poate cauza scurte întreruperi a accesului la cont, dar vom încerca pe cât posibil ca acestea să fie minime. Vom încerca să vă notificăm cu privire la procedurile plănuite în avans atunci când e posibil și rezonabil.
Acțiuni care nu sunt permise Utilizatorilor (hotel, restaurant etc.)
În niciun fel de situație, nu îți este permis să folosești Produsele noastre pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate. Nu ai dreptul să accesezi sau să încerci să accesezi bazele de date fizice sau fișierele aplicației localizate pe mijloacele noastre tehnice.
Declarație de declinare a responsabilității cu privire la conținutul și datele care nu sunt încărcate de PYNBOOKING
Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) pot încărca date și conținut, care includ, dar nu se limitează la: logo, descrieri ale unității de cazare, descrieri ale camerelor, care vor fi vizibile publicului general sau unor destinatari specifici prin intermediul Produselor noastre. Este responsabilitatea Utilizatorului (unității de cazare, restaurantului, cafenelei etc.) să se asigure că datele introduse nu prezintă probleme în ceea ce privește drepturile de autor, să se asigure că nu pot fi reclamate drept proprietatea intelectuală a unei terțe părți și că nu prezintă informații false sau care induc în eroare. Dacă vom fi notificați în aceste privințe de o parte implicată, ne rezervăm dreptul de a elimina conținutul sau informațiile vizate.
Software-ul nostru poate prezenta date sau conținut care nu ne aparțin, precum informații privind unitățile de cazare sau prețuri, încărcate și introduse de către utilizatorii (unitățile de cazare, restaurantul etc.) Software-ului nostru. Aceste entități sunt în întregime răspunzătoare pentru conținutul și informațiile pe care le prezintă. Ne rezervăm dreptul de a revizui și a îndepărta conținut sau informații pe care le considerăm inadecvate sau despre care considerăm că încalcă legea. Totuși, Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) nu trebuie să presupună că o vom face. Acesta este un drept pe care ni-l rezervăm, nu o obligație.
Folosind software-ul nostru, Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) se angajează să introducă exclusiv date valabile și corecte. Se angajează, de asemenea, să nu încalce legislația în vigoare pe durata folosirii software-ului, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale unor părți terțe și să nu introducă date și conținut greșite, care induc în eroare, irelevante, discriminatorii, abuzive sau orice alt gen de date și conținut ilegale.
În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a elimina asemenea conținut sau date sau chiar să suspendăm furnizarea Produselor noastre către Utilizatori (hoteluri, unități de cazare, restaurante etc). Folosind Software-ul nostru, Utilizatorii (hoteluri, unități de cazare, restaurante etc.) ne transmit nouă și afiliaților noștri dreptul de a utiliza, găzdui, vizualiza, modifica, transmite, publica, afișa și distribui orice date sau conținut pe care le încărcă în software-ul nostru. Acest drept este valabil pe plan global și va fi folosit de noi numai în legătură cu operarea Software-ului nostru. Rămâne valabil chiar și după ce Abonamentul expiră sau după ce încetează folosirea Produselor noastre. Când este posibil și în limite rezonabile, putem permite Utilizatorilor (hoteluri, restaurante etc.) să elimine date sau conținut din Software-ul nostru. Utilizatorii (hoteluri, restaurante etc.) nu vor introduce în Software-ul nostru date sau conținut pentru care nu ne pot acorda acest drept.
În caz contrar, răspunderea le va aparține în totalitate.
Pentru informații suplimentare privitoare la modul în care stocăm datele și conținutul, te invităm să citești Declarația de Confidențialitate.
Dacă sunt persoane sau entități care dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru informații sau conținut vizibile în Software-ul nostru și pe care nu le-au încărcat, iar drepturile le-au fost încălcate, le rugăm să ne contacteze și vom elimina astfel de conținut sau informații.
Periodic, Software-ul nostru poate conține link-uri către servicii, software-uri, date sau conținut ale unor părți terțe, protejate de drepturi de autor. Când este posibil, și în limite rezonabile, vom notifica în legătură cu aceasta.
Garanții și delimitări
Ne angajăm să remediem doar acele defecțiuni care cauzează întreruperi complete sau semnificative ale operării Software-ului sau pierderi de date. Garantăm acest drept Utilizatorilor (hotelurilor, restaurantelor etc.) pe întreaga durată a Abonamentului sau a Acordului de utilizator final. Fiind dezvoltatori responsabili de software, vom încerca să remediem cât mai multe defecțiuni cu putință, chiar și pe cele care nu întrunesc criteriile de mai sus. Totuși, nu ne asumăm o obligație în acest sens. Nici noi, nici afiliații noștri nu oferim alte garanții legate de Produsele noastre. Oferim Software-ul în starea actuală și nu garantăm capacitatea lui de a răspunde nevoilor specifice ale Utilizatorilor (hoteluri, restaurante etc.). În cazuri extraordinare și extrem de puțin probabile, Software-ul nostru ar putea fi indisponibil pe moment. În măsura în care o permite legislația în vigoare, noi și afiliații noștri nu vom fi responsabili pentru pierderea de date, de venituri, de profit sau alte daune financiare sau pagube indirecte. Răspunderea noastră și a afiliaților noștri în vederea unor cereri de compensare se limitează la suma achitată ultima luna pentru folosirea Software-ului nostru.
Suport
Acordăm importanță suportului pe care ți-l oferim. În această privință, am stabilit în mod strict Termenii de suport. Prin Abonament, te angajezi, ca utilizator, să respecți Termenii de suport. Suportul este inclus în Abonament și este definit în contul tău de utilizator.
PYNBOOKING se angajează să răspundă nevoilor tale în cel mai scurt timp, cu costuri optime. În acest scop, noi și afiliații ne putem înlocui reciproc în îndeplinirea anumitor servicii de suport. Utilizatorii (hotelul, restaurantul etc.) își dau acordul pentru un asemenea transfer fără să fie nevoie de o notificare sau aprobare specială din partea acestora.
Termenii de suport se aplică dacă Abonamentul include Suport. Dacă abonamentul include Suport oferit de către afiliați, se pot aplica termeni diferiți. În asemenea cazuri, afiliații sunt cei care îi vor aduce la cunoștința Utilizatorilor (hotel, restaurant etc).
Date cu caracter personal
Există posibilitatea să colectăm date cu caracter personal la realizarea contului sau atunci când se rezervă o cameră folosind Software-ul nostru. Folosind Software-ul nostru, îți dai acordul ca afiliații să poată colecta, procesa și transfera date cu caracter personal în conformitate cu Declarația noastră de confidențialitate. Folosind Software-ul nostru pentru a introduce sau primi rezervări, te angajezi să tratezi datele cu caracter personal, transmise ție de către noi sau stocate în Software-ul nostru, în conformitate cu cerințele GDPR și bunele practici.
În caz contrar, tu, ca utilizator, vei purta întreaga răspundere. De asemenea, te angajezi să încarci descrieri reale și veridice ale unităților de cazare pe care le administrezi, ale politicilor de anulare și garanție, ale camerelor, pachetelor oferite, prețurilor etc. Te angajezi, de asemenea, să verifici periodic că setările introduse de tine în software sunt conforme cu realitatea și vizibile utilizatorului final. Cei care folosesc software-ul nostru pentru rezervări online iau act de faptul că datele cu caracter personal sunt transferate la operatorii din cadrul unităților de cazare la care se face rezervarea. De asemenea, le aducem la cunoștință că responsabilitatea pentru protecția și confidențialitatea datelor transferate aparține Utilizatorilor (hotel, restaurant etc.).
Declarația de confidențialitate, publicată pe site-ul nostru, explică modul în care tratăm informațiile cu caracter personal și în care protejăm confidențialitatea lor atunci când ne sunt folosite Produsele.
Confidențialitatea
Folosind Software-ul nostru, te angajezi că informațiile divulgate și/sau schimbate între noi, cu excepția celor destinate spațiului public, sunt strict confidențiale și sub nicio formă nu vor fi transmise unei terțe părți sau folosite pentru alte scopuri decât exercitarea unor drepturi sau obligații din respectivul Abonament sau Acord cu utilizatorul final.
Termenii de confidențialitate sunt valabili pe toată perioada Abonamentului și/sau a Acordului cu utilizatorul final și pentru o perioadă suplimentară de doi ani după încheierea acestora.
Modificarea Termenilor și Condițiilor
Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii și Termenii adiționali oricând. La fiecare actualizare a Produselor, Termenii vor fi publicați pe pagina „Termeni și condiții” de pe site-ul nostru. Este obligația ta, ca utilizator, să verifici periodic această pagină.
Modificarea Termenilor nu va afecta drepturile stipulate în cadrul Abonamentului în vigoare cu excepția cazurilor în care îți dai acordul scris.
Dacă nu ești de acord cu modificările, poți oricând să renunți la folosirea produselor noastre atunci când abonamentul în vigoare expiră.
Legislație
Orice abonament și/sau Acord cu utilizatorul final este supus legislației românești. Orice dispută legată de Abonamente sau de Acordul cu utilizatorul final este supusă jurisdicției instanțelor din România. Totuși, ne rezervăm dreptul de a declanșa acțiuni în instanțe din orice altă țară, în cazul în care situația o impune.
Alte prevederi
Folosind produsele noastre, îți dai acordul ca, periodic, să primești informații administrative sau promoționale privind produsele noastre.
Folosind produsele noastre, îți dai acordul să ne referim la părți folosind termenii „furnizor de software”, respectiv „utilizator final”, în materialele promoționale, inclusiv pe site-urile noastre, fără vreo remunerare sau compensație.
Acești termeni reglementează acordul dintre tine și noi, incluzându-i pe afiliații noștri. Acești termeni nu dezvoltă drepturi pentru terțe părți.
Dacă nu respecți acești Termeni, iar noi nu luăm măsuri imediat, acest lucru nu înseamnă că vom renunța la drepturile pe care le putem avea noi și afiliații noștri și nici că sunt excluse acțiuni viitoare.
Dacă se dovedește că un Termen/o Condiție anume nu este valid/ă, acest lucru nu va afecta validitatea tuturor Termenilor și Condițiilor.