Declarație de confidențialitate

Vă mulțumim pentru că ați ales produsele PYNBOOKING.

Noi suntem PYN BOOKING NET și dezvoltăm produse software pentru gestiunea unităților de cazare și a restaurantelor, cafenelelor, teraselor etc.
Definiții
În acest document, vom folosi termenii de mai jos, cu înțelesul lor, deslușit în cele ce urmează:
Produse - instrumentele software, abonamentele și suportul tehnic oferit.
Operator – cel ce deține un Abonament sau cel cu care am încheiat un acord de utilizator final pentru folosirea Software-ului nostru. Operatori sunt hotelul, restaurantul, cafeneaua etc., care beneficiază de Produsele noastre.
Consumator – cel care folosește Software-ul nostru pentru a achiziționa serviciile de cazare oferite de Operator sau pentru a accesa informațiile afișate public de către Operator sau cel ale cărui date cu caracter personal sunt procesate de către Operator cu ajutorul Produselor noastre. Consumatori sunt oaspeții hotelului, clienții restaurantelor etc. care folosesc Produsele noastre.
Utilizator – cel care folosește Software-ul nostru pentru a procesa informații în numele Operatorului. Utilizatori sunt angajații hotelului, restaurantului, cafenelei etc. care utilizează produsele noastre.
Partener – terța parte furnizor al unui sistem care interacționează cu Software-ul nostru. Un asemenea sistem poate include, dar nu se limitează la: interfața unei agenții online de turism, procesatori de plăți, sisteme electronice pentru uși, programul de contabilitate etc. Funcționalități pentru public – funcționalitățile Software-ului, proiectate pentru a interacționa cu și a fi folosite direct de către Consumatori. Ele includ, dar nu se limitează la: sistemul de rezervare, funcționalități de tip self-service pentru oaspeți.
Vizitator – cel ce accesează, vizualizează și descarcă informații, completează formulare sau accesează secțiuni cu acces restricționat de pe site-urile noastre, excluzând autentificarea la Software.
Acceptând Termenii și condițiile noastre, vă dați acordul și pentru prezenta Declarație (și invers).
Folosind produsele noastre și navigând pe site-urile noastre, acceptați și vă dați acordul pentru prezenta Declarație.
Stocarea datelor, accesul la ele și protecția lor
Datele înregistrate, stocate și procesate prin Software-ul nostru, sunt proprietatea Operatorului.
Nu avem dreptul să acordăm acces, să transmitem, să divulgăm sau să furnizăm o copie a datelor Operatorului unei terțe părți, fără aprobarea scrisă a Operatorului obținută în prealabil.
Nu avem dreptul să folosim datele Operatorului pentru alt scop decât cele care decurg din operarea uzuală a Software-ului.
Excepție face transferul datelor de tranzacție către sistemele Partenerilor noștri, incluse în Abonament. Folosind componentele Software-ului nostru, Operatorul își dă acordul ca datele primite de către sistemul respectivului Partener să devină subiectul politicii de confidențialitate a Partenerului respectiv. Stocarea și protecția lor vor fi sarcina acestuia. Noi vom fi exonerați de orice responsabilitate în legătură cu stocarea, protejarea și confidențialitatea acestor date.
Accesul la date pe durata abonamentului și după încetarea lui
Transmitere criptată
Toate datele din baza de date sunt protejate, iar transmiterea de la cei care folosesc produsele noastre la servere este criptată. Încontinu, noi depunem eforturi să protejăm datele stocate pe serverele noastre și să blocăm intervențiile neautorizate ale unor terțe părți. Criptarea datelor are loc astfel încât ele să poată fi citite doar prin interfața grafică a utilizatorului (GUI) sau prin interfața aplicației API și doar după introducerea unei succesiuni de metode de verificare: nume de utilizator, parolă, PIN, autentificare prin mai mulți factori, API cu cheie secretă etc.
Funcționalitățile publice nu necesită autentificarea Consumatorilor pentru a vizualiza datele destinate uzului public.
Operatorii au dreptul de a-și accesa conturile pe durata abonamentului. Operatorii care solicită întreruperea colaborării cu noi, dar doresc arhiva datelor, vor întreprinde acțiunile necesare pentru aceasta înainte de încheierea Abonamentului, și anume: vor descărca exporturile CSV disponibile în software, iar folosind API, vor recupera datele relevante și le vor stoca în propria bază de date.
Operatorii nu vor mai putea obține o copie a bazei de date după încheierea abonamentului.
Abonamentul poate fi reluat timp de 6 luni de la sistare, caz în care se acordă din nou accesul la date, acces garantat apoi pe parcursul noului Abonament.
Ocazional, în cadrul suportului oferit Operatorilor, putem avea acces la datele Operatorului. Accesul va fi întrerupt de îndată ce problema care a dus la nevoia de asistență a fost rezolvată.
Stocare, backup și acces
În lipsa unor precizări suplimentare, datele Operatorilor vor fi stocate pe servere aflate sub controlul nostru, găzduite de Amazon Web Service. Operatorii sunt invitați să citească Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate și Acordul cu Clienții de pe pagina web: https://aws.amazon.com/security/.
Ne rezervăm dreptul de a crea copii de rezervă ale datelor pentru a asigura recuperarea lor în cazul unor probleme tehnice.
Datele Operatorilor vor fi stocate pe întreaga durată a abonamentului și pentru alte 6 luni după încheierea lui. După expirarea acestui termen, ne rezervăm dreptul (dar nu suntem obligați) de a elimina aceste date.
Protecția împotriva pierderilor de date și a accesării neautorizate din partea unor terțe părți
Depunem toate eforturile pentru a împiedica orice fel de pierderi de date sau accesarea neautorizată din partea unor terți. Totuși, folosind Software-ul nostru, Operatorii acceptă și sunt de acord că asemenea lucruri sunt posibile în ciuda eforturilor noastre, ca rezultat al unor defecțiuni tehnice, erori de programare sau atacuri ale hackerilor, fără să se limiteze la acestea.
În consecință:
• Operatorii vor întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a se proteja împotriva unei pierderi de date, de pildă, prin descărcarea periodică a exporturilor cu rapoarte CSV disponibile în Software
• Operatorii vor lua toate măsurile necesare pentru a minimaliza impactul unor părți terțe (de pildă, Consumatorii) în cazul unei breșe a bazei de date sau al accesării neautorizate de către terți
• Operatorii nu vor fi îndreptățiți la niciun fel de compensație cu excepția cazurilor în care acestea s-au datorat unei crase neglijențe din partea noastră, iar compensația nu va depăși suma achitată pentru ultima lună de abonament
Obligația de a adopta și de a respecta politicile privind protecția datelor și politicile de confidențialitate
Operatorii sunt singurii responsabili de crearea, actualizarea și ștergerea conturilor de Utilizatori ai Software-ului (angajații hotelului, restaurantului etc. care operează software-ul), inclusiv de validarea datelor de autentificare. Operatorii se angajează să folosească doar date de autentificare care asigură protecție maximă împotriva accesării neautorizate, să actualizeze periodic datele de autentificare și să se asigure că au acces la ele doar persoanele autorizate. Conturile de Utilizatori ale persoanelor care nu mai au acces la Software (foști angajați etc.) trebuie eliminate, iar aceasta este sarcina Operatorilor.
Operatorii se angajează să ne urmeze instrucțiunile, dar și legislația în vigoare și procedurile standard pentru a asigura protecția accesului la Software și la datele procesate și stocate prin el. De asemenea, vor întreprinde măsurile necesare precum, dar fără să se limiteze la: implementarea unui software de protecție antivirus, a politicilor de securitate a rețelei, îmbunătățiri ale sistemului de securitate al instrumentelor hardware și al rețelei cu care au relație directă.
Obligații privind protecția altor date
Operatorii sunt cei care operează introducerea datelor și cei care acordă acces Utilizatorilor. Ei sunt responsabili de respectarea confidențialității acestor date. În cazul în care Utilizatorii au vreo reclamație, trebuie s-o adreseze Operatorilor.
Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate pentru Consumatori
Consumatorii sunt informați că Operatorii pot folosi software-ul nostru pentru a colecta, înregistra și stoca anumite date cu caracter personal de la Consumatori. Asemenea date pot include, dar nu se limitează la: nume, adresă, vârstă, număr de telefon sau detalii ale cardurilor bancare. Asemenea date pot fi stocate în baza de date a software-ului nostru, care poate fi găzduită pe serverul Operatorului sau pe serverul nostru. Indiferent de locul în care este găzduită baza de date, Operatorul este singurul responsabil pentru protejarea datelor Consumatorilor.
Politica de confidențialitate pentru Utilizatori
Utilizatorii care folosesc Software-ul nostru în numele unui Operator sunt informați că Operatorul poate colecta, înregistra și stoca datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sau date privind activitatea desfășurată de aceștia în Software. Asemenea date pot include, dar nu se limitează la: nume, adresă de email, parola de acces, data și ora la care au accesat software-ul sau au întreprins diverse alte acțiuni în cadrul lui. Ele pot fi stocate în baza de date a Software-ului nostru, ce poate fi găzduită pe serverul Operatorului sau pe serverul nostru. Indiferent de locul în care este găzduită baza de date, Operatorul este singurul responsabil pentru protecția datelor Utilizatorilor sau pentru folosirea înregistrării activităților Utilizatorilor.
Politica de confidențialitate pentru Operatori
Operatorii care folosesc Software-ul nostru sunt informați că pot colecta, înregistra sau stoca date cu caracter personal de la Consumatori și Utilizatori. Operatorii sunt cei care procesează aceste date și trebuie să ia măsuri pentru protecția lor în conformitate cu legislația în vigoare și cu bunele practici. Folosind software-ul nostru, Operatorii se obligă să nu ofere acces unei terțe părți la datele cu caracter personal stocate în baza lor de date.
Operatorii sunt informați că sunt singurii responsabili de protecția datelor Consumatorilor și Utilizatorilor. Dacă Produsele noastre nu întrunesc condițiile necesare pentru a îndeplini cerințele de securitate impuse Operatorilor, Operatorii au dreptul de a renunța la folosirea lor. Dacă legislația locală cere ca niște furnizori de software ca noi să depună o înregistrare formală pentru a obține permisiunea de colecta/stoca date cu caracter personal pe plan local, e obligația Operatorilor să ne notifice în scris și ne rezervăm dreptul de a întrerupe Abonamentul în cazul în care nu putem să ne conformăm sau considerăm că nu este rezonabil din punct de vedere economic să ne supunem acestor proceduri. Dacă nu suntem informați în scris cu privire la aceasta de către Operatori, ne considerăm exonerați noi, angajații sau afiliații noștri și orice altă terță parte de orice răspundere în ceea ce privește eventuale penalități, acțiuni în instanță, despăgubiri etc.
Ne rezervăm dreptul de a colecta datele cu caracter personal sau datele companiei cu scopul deschiderii unui cont, al mentenanței acestuia, al facturării sau al încheierii unui Acord cu utilizatorul final. Aceste date pot include, dar nu se limitează la: nume, adresă, vârstă, companie, date de contact sau date financiare de pe cardul bancar. Asemenea date pot fi stocate în baza de date a Software-ului nostru. Garantăm că nu vom oferi acces la aceste date, nici înregistrări din baza noastră de date folosite de către Operatori unor terțe părți, incluzându-i aici pe angajații noștri care nu sunt autorizați pentru aceasta și pe afiliați. Toate datele salvate în baza de date sunt protejate cu parole, iar transmiterea lor spre servere este criptată.
Politica de confidențialitate pentru Vizitatori
Accesând site-ul nostru, Vizitatorii sunt informați și își dau acordul în legătură cu următoarele:
• Descrierile de Produs sunt oferite exclusiv în scop informativ și pot conține specificații incomplete.
• Putem folosi Google Analytics și/sau alte metode de tracking și, utilizând web-site-ul nostru, Vizitatorii și-au dat acordul pentru folosirea acestor metode.
• Unele dintre aceste metode includ folosirea cookies. Cookies sunt mici fișiere pentru a căror plasare pe hard-drive-ul de pe computerul Vizitatorilor se cere permisiunea acestora. Ulterior acordării permisiunii, fișierul este adăugat, iar cookie-ul va ajuta la analizele de trafic. Cookies permit aplicațiilor web să răspundă nevoilor individuale ale Vizitatorilor, personalizându-le operațiunile. Cookies nu ne dau acces la computerul/dispozitivul folosit de Vizitatori și la nicio altă informație despre aceștia, în afara celor pe care ei aleg să ni le împărtășească. Vizitatorii pot accepta sau refuza folosirea cookies.
Protecția și reținerea datelor de pe cardurile bancare
Datele de pe cardurile bancare sunt subiectul unor reglementări speciale, ca PCI sau acordul cu procesatorul de plăți. Operatorii și Utilizatorii vor colecta, procesa, accesa și elimina datele de pe cardurile bancare în conformitate cu standardele legale în vigoare PCI.
Versiuni de probă și demo
Prezenta Declarație nu este valabilă și pentru versiunile de probă sau demo-urile pentru software-ul nostru. Folosind o versiune de probă sau un demo, Operatorii își vor da acordul că datele procesate și stocate nu vor fi subiectul protecției datelor cu caracter personal și ne exonerează de orice obligație în această privință. Operatorii nu vor stoca date sensibile sau reale care să fie subiectul protecției datelor.